Om MonaLisa

I Klockartorpet, med natur, skog och lekparker i närheten, finner ni Förskolan Monalisa. Förskolan ingår i koncern Tivoli förskolor. 

Vi är en fristående förskola med ca 24 barn fördelade på tre avdelningar där barnen delas in i mindre grupper för att ge barnen möjlighet att utvecklas genom lek och lärande i mindre sammanhang. På förskolan har vi regionchef, rektor, skyddsombud, barnpilot, kockerska, förskollärare och barnskötare. Med olika erfarenheter och kompetenser, utmanar vi utbildningen och leder arbetet framåt. 

Vi erbjuder:
– Reggio Emilia-inspirerad verksamhet
– engagerade, närvarande och kompetent personal
– professionellt bemötande
– trygghet i den lilla gruppen
– möjlighet för barn att utvecklas i små barngrupper
– god förberedelse inför skolstart
– lustfyllt lärande
– två gårdar med lekyta, en mindre på framsidan av och en på baksidan
– en stor uteverksamhet, att vara ute mycket stärker både hälsa och välbefinnande
– närheten till bland annat skogsområden, promenadstråk, lekparker, bussförbindelse samt ett bibliotek
– inspirerande lärmiljöer som lockar till nyfikenhet och lust att vilja veta mer
– kulturutflykter tex teater, sång och dans
– föräldraaktiv inskolning
– god föräldrasamverkan
– Tyra – ett verktyg för dokumentation, kommunikation samt information, ger dig som vårdnadshavare möjlighet att följa ditt barns lärande, utveckling och samspel

Förskolans pedagogiska idé
Förskolan tror på det kompetenta barnet och vill erbjuda barn verktyg att lyckas i deras lärande. Detta ges genom att varje barn får tid och utrymme att prova i en lärmiljö som ska kännas trygg för dem. Alla ska känna sig välkomna hos oss. Vi vill erbjuda en undervisning med olika metoder och tillvägagångssätt med en möjlighet om att våga prova utifrån egna intressen och förutsättningar.  

Pedagoger observerar barns lek och utvecklar lärmiljön tillsammans med barnen för att få barnen delaktiga i det material som förskolan har. På det viset ges barn möjlighet att samtala och få en förståelse för materialet med både kamrater och vuxna. Inför nya material och nya lärmiljöer pratar vi med barnen om hur vi vill att den ska vara utformad, vad man kan göra där, på vilket sätt. Vi introducerar och lär känna material och lärmiljö tillsammans. Detta för att ge möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi strävar efter att erbjuda kreativa och inspirerande lärmiljöer inne som ute. 

Hos oss ska vårdnadshavare mötas av glädje, engagemang och professionalism, för oss är det viktigt att vårdnadshavare känner tillit och trygghet när deras barn lämnas hos oss. 

Barns erfarenheter och lärtillfälle dokumenteras både enskilt i barnets portfolio och i grupp i förskolans blogg i Tyra.  Dokumentationen ligger som underlag för oss pedagoger att vidareutveckla vår utbildning och undervisning, den bjuder in barnen till att tillsammans med pedagogerna reflektera och samtala om deras vardag. Vårdnadshavare ges möjlighet att följa barnets utveckling och lärande. Vi strävar efter att alla pedagoger utvecklar sin kunskap om barns intressen och lärande. Genom att arbeta med reflektion och pedagogisk dokumentation ges förutsättningar för barn att vara delaktiga i deras lärande, få det synligt för dem under processens gång, skapa en nyfikenhet att driva arbetet framåt. Vi lär oss med och av varandra, genom lek och aktivitet.