Om MonaLisa

Förskolan MonaLisa öppnade 1999 och ligger på Klockartorpet, ett lugnt område med närhet till centrum, hamnen. Vår barngrupp består av 24 barn och vi som arbetar här är två förskollärare, tre barnskötare och en kokerska. Vi serverar nästan alltid hemlagad mat. I januari 2022 tog Tivoli Förskolor över driften av MonaLisa från de tidigare ägarna.

MonaLisas digitala verktyg
TYRA är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare nya möjligheter.

När ert/era barn börjar på förskolan bjuds ni in via en länk till TYRA. När ni godkänner inbjudan, ger ni ert samtycke till att vi hanterar barnets/ens personuppgifter. Därefter laddar ni ned appen för smidigare användning. Väl inne i appen kan ni lägga till information som är bra för förskolan att känna till m.m. 

Ni som vårdnadshavare kan på ett enkelt sätt vara närmare ert/era barns vardag och följa lärande, samspel och utveckling. Med hjälp av bilder, filmer, text och meddelande samlas all dokumentation för förskolan/avdelningen eller ditt/dina barn lättåtkomligt för dig via TYRA på webben eller i appen.

Som vårdnadshavare har ni tillgång att ladda ner material som TYRA ger stöd för, som t.ex. barnets portfolio eller infobrev som läggs ut i dokumentmappen. 

”Dokumentationsarbetets främsta uppgift är inte att befästa och slå fast, det här hände. Den ska istället vara ett underlag för reflektioner kring det som hände för att vi ska kunna ta nästa steg. Vi dokumenterar för att göra det osynliga synligt. Vi måste få syn på vad som hände, men inte för att återberätta, utan för att lära oss något och göra oss nyfikna på något nytt.”

Hillevi Lenz-Taguchi, SU, (2013). Varför pedagogisk documentation?