Öppettider och köregler

Förskolan öppnar 6.30 och stänger 17.15, med jouröppet 6.00-6.30 och 17.15-18.00.

Vill ni ha mer information om MonaLisa är ni varmt välkomna att ringa.

Vill ni ställa er i kö hos oss gör ni detta via kommunens e-tjänst där ni anger oss som ert val.

Avgifter
Vi har samma avgifter som den kommunala förskolan och alla avgifter hanteras av Västerås Stad. För mera information om avgifter gå vidare till Västerås Stads hemsida

Planeringsdagar
Våren 2024 är förskolan stängd 20-21 maj p g a planeringsdagar.

Sommarförskola
Årligen under perioden v.28-31 har förskolan sommaruppehåll och förskolan tar vila från undervisning. Det är ett tillfälle för både barn och personal att ha en välförtjänt ledighet och vila men även gården får tid att gro till sig. Sommaruppehållet kan innebära att barn med behov av pedagogisk omsorg tillfälligt erbjuds annan placering på annan sommaröppen förskola i området. Vid behov av omsorg dessa veckor och om tillfällig omplacering är nödvändig, kommer ni som vårdnadshavare ges en samtyckesblankett innan omplacering som ni fyller i och lämnar åter. Vårdnadshavare ska i god tid innan meddela sitt behov till rektor på förskolan. Det är inte tillåtet att ha barnet i sommaröppen verksamhet när vårdnadshavare har semester. Är vårdnadshavare ledig, är barnet ledig! För vidare info, vänligen kontakta förskolans rektor. 
Barn som ska börja i förskoleklass har rätt till placering i förskola tom 31 juli. From 1aug ansöker ni om placering i fritidshem. Se kommunens hemsida för vidare info om skolval och fritidshem.